Likepersoner binyrebarksvikt
Vi har medlemmer som har levd med diagnosene i mange år. De har erfaring og kunnskap om det å leve med sin sykdom. Vi har også noen pårørende til en med diagnose. Noen av disse har meldt seg som likepersoner, og gått kurs for å bli godkjente. Se under for kontaktinformasjon. 
 

Likepersoner med binyrebarksvikt

Bodil Aaknes
975 67 512
bodilhoffaaknes@gmail.com
Ole Magnus R. Berntsen
469 60 704
olespurs@gmail.com
Under 40 år
Marit Bøvre
974 03 727
mboevre@online.no
Eva Stanghelle Helgesen
943 43 982
evasthel@gmail.com
Øyvind Storbakken
916 63 937
oyvindstorbakken@hotmail.com
Katrin Mauritzen
99001693
katrin@tune.no
Grethe Farestvedt
414 19 914
grethefarestvedt@gmail.com
Bjørn Øhre
911 19 350
b-oehre@outlook.com
Gerd Kari Huseth
971 23 354
Gerd.kari.huseth@gmail.com
Hildgunn Antonsen
950 39 650
hildgunn.antonsen@yahoo.no
Maria Eidskrem Tørø
93642833
mhudfot@gmail.com
Under 40 år
Jon Bø
948 35 544
jonbo2@broadpark.no
Rigmor Lyngås
906 54 609
riglyng@hotmail.com
Astrid Engenes
952 46 194
as.eng@online.no
Kjellrun Solheim
996 96 912
kjellrun.solheim@gmail.com
Victoria Ottosen
91638432
victoria-ottosen@hotmail.com
Under 40 år

Likepersoner pårørende til en med binyrebarksvikt

Rolf Huseth
90676188
rolf.huseth@lindum.no
Hopp rett ned til innholdet