Om Hypofyse- og binyreforeningen

Vårt formål er

-Å gi informasjon og drive rådgivende virksomhet om sykdommene:
binyrebarksvikt
cushing

hypofysesvikt
akromegali
Congenital adrenal hyperplasi (CAH).
-Vi skal arbeide for en samfunnsmessig likestilling.
-Vi skal utøve likemannsarbeid blant foreningens medlemmer.
-Forvalte et Forsknings- og utviklingsfond. (Jfr. § 13)

Hopp rett ned til innholdet