Medisinering og doseøking
I Norge er det tradisjon for å erstatte mangelen på kortisol med kortisonacetat (Cortison), som omdannes i leveren til det aktive hormonet kortisol, mens det i mange andre land er vanlig å gi hydrokortison (= kortisol). Døgnbehovet er omlag 25 mg kortisonacetat fordelt på tre doser (12,5 mg + 6,25 mg + 6,25 mg) med inntak av medisin ved oppvåkning, ved lunchtid og på sen ettermiddag. Om man velger 2 døgndoser taes dose nummer 2 et stykke ut på ettermiddagen. Noen anbefaler justering av dosen etter vekt, men det er store individuelle forskjellen i opptak og virking av medikamentene. Derfor må behandlingen individualiseres der man etterstreber minst mulig dose uten symptomer på hormonmangel. Det finnes en spesialutviklet hydrokortisontablett (Plenadren®), som tas én gang daglig, som kan være aktuelt å forsøke dersom vanlig behandling ikke virker tilfredsstillende. Det finnes også kunstig framstilte glukokortikoider (prednisolon, deksametason) som har kraftigere og mer langvarig virkning enn kortisonacetat, men med mye større risiko for overdosering. Generelt frarådes bruk av disse medikamentene på grunn av fare for bivirkninger. I enkelte tilfeller benyttes pumpebehandling der hydrokortison tilføres kontinuerlig via en insulinpumpe. I første rekke bedømmes responsen på behandling med glukokortikoider rent klinisk, etter symptomer og tegn på lav kortisoleffekt (slapphet, magesymptomer, vekttap) eller høy kortisoleffekt (vektoppgang, muskelsvakhet). Det finnes ingen laboratorieprøver som er godt egnet til å bestemme doseringen. Måling av kortisol i spytt etter inntak av tablettene kan av og til være nyttig for å finne ut om tablettene tas opp i tarmen slik de skal. 

Retningslinjer for doseøking for å forhindre binyrekrise

Mineralkortikoider (aldosteron)

Nesten alle pasienter med primær binyrebarksvikt trenger å erstatte tapet av aldosteron, men dette behøves ikke ved sekundær binyrebarksvikt. Mineralkortikoider gis i form av fludrokortison (Florinef ®), som er et syntetisk rent mineralkortikoid, i døgndoser på 0,05-0,2 mg per døgn som en morgendose. Doseringen må ses i sammenheng med saltinntaket (høyt saltinntak gir lavere behov for Florinef). Ved fysisk aktivitet og varme dager med stort salttap gjennom svetting må saltinntaket eller florinefdosen økes. Doseringen av Florinef bestemmes på bakgrunn av tilstedeværelse av salthunger, og tegn til svimmelhet ved oppreisning. Doseringen kan tilpasses etter målinger av natrium og kalium i blod.

Binyreandrogener (DHEA, DHEAS)

Virkestoff Medikament Dosering* Merknad
Kortisonacetat
Cortone
25 (37,5) mg per døgn,
fordelt på 2-3 doser
Ved sykdom, feber og stress,
doble eller tredoble dosen
Hydrokortison
Cortef
20 mg per døgn,
fordelt på 2-3 doser
Ved sykdom, feber og stress,
doble eller tredoble dosen
 
Plenadren
20 mg, morgendose
Ved sykdom, feber og stress, ta
en ny morgendose hver 8. time
Fludrokortison
Florinef
0,5-0,15 mg per døgn,
morgendose
Ved økt salttap, øk dosen
(varmt klima, mye svetting)
Tabell 1: Medikamentell behandling av binyrebarksvikt
Hopp rett ned til innholdet