Forsknings- og utviklingssfondet

UNDER OPPDATERING: Tall er feil
Hypofyse- og binyreforeningen disponerer et forsknings- og utviklingsfond. 2. februar 2024 var fondets kapital på kr 544.738,-. Det er mulig å søke om støtte fra fondet. I MAF-s vedtekter står det: Fondet skal både kunne bidra til økt forskning diagnosene, og kunne bidra til utvikling av HYBI som organisasjon. Søknadene skal behandles av Landsmøtet. Landsmøtet avholdes hvert annet år, først i april 2025, deretter i 2027, 2029 osv.
Søknad om støtte skal sendes:
post@addison.no eller leder@addison.no
Søknadsfristen er satt til 31. januar det året HYBI avholder landsmøte.
I vedtektene til HYBI står følgende om fondet, søknad og behandling av denne.
Landsstyret er ansvarlig for at midlene i fondet plasseres en betryggende måte, og til størst mulig avkastning.
Fondet skal både kunne bidra til økt forskning på diagnosene, og kunne bidra til utvikling av HYBI som organisasjon. Det skal ikke brukes penger av fondet til drift av HYBI.
Formålene det kan søkes på må oppfylle/støtte oppunder MAF sin handlingsplan sentralt
Landsmøtet skal gjøre vedtak om disponering av forskningsfondet. Landsstyret forbereder og innstiller søknader for landsmøtet.
Styret i HYBI har ansvar for å bekjentgjøre tilbudet for relevante miljøer.
Søknaden skal inneholde:
  • En beskrivelse av formålet med forsknings- og utviklingstiltaket
  • Søknadsbeløp inkludert budsjett og milepælsplan
  • Rapport sendes Landsmøtet i etterkant
Hopp rett ned til innholdet