Barne- og ungdomsutvalget

Hypofyse- og binyreforeningen har de siste årene arbeidet for å bygge et familienettverk for familier som har barn med hypofysesvikt, CAH, cushing, akromegali og binyrebarksvikt .
Nettverket gir rom for:
Erfaringsutveksling
Informasjon
Råd
Veiledning
Tidligere har prosjektet “Sammen for barna våre” utviklet et informasjonsmøte for familien og nettverket rundt barnet. Dette informasjonsmøtet skal holdes på barnets hjemsted av erfarne likepersoner og familiekontakter.
Ulike historier og flere forklaringer hentet fra Barken om Familienettverket vil publiseres under denne fanen. Ønsker du å snakke med noen i familienettverket kan du sjekke følgende link for kontaktinformasjon:
Hopp rett ned til innholdet