Landsstyret

Landsstyret møtes fire til seks ganger per år. Landsstyret velges av landsmøtet (består av fylkesledere.) hvert andre år.
  • De administrerer foreningen
  • De arrangerer nasjonale konferanser
  • De arrangerer likepersonskurs
  • De lager medlemsbladet Barken
  • Søker om midler til konferanser og utvikling
  • De deler ut forskningsmidler
Laila Ertnes
Leder
leder@addison.no
 
Ole Magnus Berntsen
Nestleder
nestleder@addison.no
 
Gunnvor Hernes Leonsen
Styremedlem
styremedlem4@addison.no
 
Konrad Spica
Økonomiansvarlig
faktura@addison.no
 
Christine Liazama
Styremedlem 2
styremedlem2@addison.no
 
Victoria Ottosen
Styremedlem 1
styremedlem@addison.no
 
Trine Larsen
styremedlem
styremedlem3@addison.no
 
Lise Brevik Knoll
Leder likepersonsutvalget
Likeperson1@addison.no
 
Elisebeth Førli Ekerhovd
Leder barkenredaksjonen
redaktor@addison.no
 
Wenche Elisabeth Sømme
1. vara
1.vara@addison.no
 
Lena Bratteberg
styremedlem
2.vara@addison.no
 
Hopp rett ned til innholdet