HYBI Møre og Romsdal
Fra venstre: Turid Muren (sekretær), Sveinung Valderhaug (vara), Berit Lie Valderhaug (kasserer), Sissel Flisnes (nestleder, etter konstituering av styret),Knut Støbakk ( styremedlem), Kristi Karlsen (styremedlem), fraværende Aase Skeide (vara)
Foran Konrad A. Spica (leder)

 

Informasjon om fylkeslaget:
 
Medlemmer:
Leder: Konrad A. Spica, Ålesund
moreogromsdal@hybi.no
Nestleder: Sissel Flisnes, Ålesund
Sekretær: Turid Muren, Hareid
Kasser: Berit Lie Valderhaug, Giske     
Nestleder: Knut Støbakk, Giske
Styremedlem: Kristi Karlsen, Ålesund
Varamedlem: Sveinung Valderhaug, Giske
Varamedlem: Aase Skeide, Ulstein
Valgkomite: Kjellrun Solheim, Molde
Valgkomite: Turid Muren, Hareid
Styremøter fra 2- 4 pr år ,etter behov.
Møte aktiviteter pr år:
Årsmøtet på våren, februar / mars. Med overnatting hvis mulig, økonomisk.
Høst/ juletreff oktober / november. Med overnatting hvis mulig, økonomisk.
Av og til en sommeraktivitet i tillegg.
Årsmøtene flyttes fra sør til nord i fylket, det samme med de andre arrangementene.
Gjør at reiseveien blir kort for noen alltid.
Medlemmer deltar på fellesaktiviteter som HYBI sentralt arrangerer, ofte med lokal reise støtte.
Medlemstallet har nå passert 100, fortsatt god plass til flere, både med diagnose og pårørende.
Lokalforeningen ble startet opp i 1998 med konstituerende møte på Vestnes.
Fortsatt har vi medlemmer fra oppstarten med oss i dag.
20 års jubileum ble feiret på Vestnes i 2019, på etterskudd.
25 års jubileum ble feiret sist høst på Åndalsnes med over 20 deltakere.
Facebook: https://www.facebook.com/groups/645174866716676

Siste innlegg fra HYBI Møre og Romsdal

Kommende arrangementer HYBI Møre og Romsdal

Hopp rett ned til innholdet