Hypofysesvikt, lærings – og mestringskurs

Mer info: https://www.oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-klinisk-service-kreftklinikken/hypofysesvikt-larings--og-mestringskurs/?fbclid=IwAR1qydHQgnfLlEkwGo0Z5Ywvy-T4o20B2LliqNC8JeRtgbmHfU6o0W_UQmY Kurset anbefales som en del av tilbudet til deg som lever med hypofysesvikt og dine pårørende. Målet er å gi deg økt kunnskap, bli kjent med andre […]

Hopp rett ned til innholdet